Israelske forskere har udviklet ny kræftvaccine.

Fra Ordetogisrael.no/
17. november 2011.

Israelske forskere har utviklet og utprøver nå kreftvaksine
Israelske medisinske forskere har nå utviklet en kreftvaksine som sannsynlivis vil være efftektiv mot opp til 90 % av alle nåværende kreftformer.

En banebrytende teraputisk kreftvaksine kalt Vaxil er nå ferdig utviklet av det israelske selskapet Vaxil biotherapeutics i samarbeid med medisinske forskere ved Haddassah University Medical Center i Jerusalem. Vaksinen er under klinisk prøving ved Haddassah Hospital. Kreftvaksinen Vaxil vil kunne hindre tilbakefall hos opp til 90 % av de som er kreftoperert for de fleste kjente kreftdiagnoser.

Man regner med at Vaxil vil komme i full produksjon og være tilgjenglig innen 5-6 år. Den vil kunne brukes under kreftbehandling samt for å forhindre tilbakefall. Vaksinen blir også testet mot en type blodkreft som heter myelomatose. Hvis stoffet fungerer som man håper, og det ser ut som alle piler peker den veien, kan vaksinen Vaxil brukes mot 90 % av alle kjente typer kreft, blant annet prostata-og brystkreft samt solide og nonsolide svulster.

En tradisjonell vaksine hjelper kroppens immunsystem å avverge fremmede inntrengere som bakterier eller virus, og gis til folk som ennå ikke har hatt en sykdom. Terapeutiske vaksiner, som Vaxil, er bestemt for kreftsyke mennesker, og arbeider mer som et rusmiddel. For kreft i langt fremskredent stadium, vil behandlinger som kjemoterapi eller kirurgi for å fjerne en stor svulst fortsatt være nødvendig, men etterbehandling med kreftvaksine vil hindre tilbakefall og bringe pasienten raskere tilbake til en normalsituasjon.

Vaxil biotherapeutics i Israel jobber også med å utvikle vaksine som behandler tuberkulose, en sykdom som øker på verdensbasis, blant annet i den utviklede verden, hvor nåværende behandlingsformer har vist seg å være ineffektive.

Vaxil biotherapeutics er et bioteknologiselskap som ble grunnlagt i 2006. Leder er dr.med. Lior Carmon, som har en doktorgrad i immunologi fra Weizmann Institute of Science i Rehovot.