Syrien og UNESCO.

Fra Ivarfjeld.wordpress.com/
21. november 2011.

Syrien forkæmper for menneskerettighederne i UNESCO
Syrien er valgt til at være den Arabiske repræsentant i det UNESCO-udvalg, der beskæftiger sig med spørgsmål vedrørende gennemførelse af menneskerettigheder.

Kort tid efter, at UNESCO, FNs organisation for uddannelse og videnskab, accepterede Den Palæstinensiske Myndighed som et fuldgyldigt medlem på trods af stærk Amerikansk og Israelsk opposition, er det nu Syriens tur til at modtage en gave fra organisationen.

Sidste onsdag blev diktator, Bashar al-Assad, valgt til at være den Arabiske repræsentant i det UNESCO-udvalg, der beskæftiger sig med spørgsmål vedrørende gennemførelse af ​​menneskerettigheder.

UNESCO’s beslutning kommer, efter det lykkedes Assad’s regime at dræbe 3.500 demonstranter og arrestere titusinder uden nogen form for retfærdig rettergang overhovedet.

Source: nrg.co.il

Kommentar:
Hele idéen med De Forenede Nationer er at bringe en Universel fred på Jorden.

I denne proces er de mest grusomme, undertrykkende og totalitære regimer repræsenteret som "fredspartnere".

Bibelen siger, at verden ligger i ondskab. Menneskers hjerter er desperat onde. For den hellige Gud er alle menneskers gode gerninger som beskidte pjalter. Der er ingen, der gør godt, ikke én eneste.

Uden Messias’s kraft og herskende efter menneske-hjertet er han fortabt. Hvor Jesus ikke æres, vil hård dom komme. Han kommer uventet, som en tyv om natten.

 Salme 1:1-3:
”Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spottere, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Han er som et træ, der er plantet ved bækken; det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Alt, hvad han gør, lykkes for ham.”

Salmerne taler om en samling af de ugudelige. UNESCO er et strålende eksempel.