Velsignelserne, som fulgte Reformationen, gælder i dag.

Fra Ivarskrivar.com/
25. november 2011.

Ta ein kikk på dette ferske rente-kartet, og samanlikn det med kartet frå Reformasjonen.

Dei økonmomiske forbanningane har no råka Katolske land som Italia, Spania, Portugal, Irland og Hellas.

Dei som har lågast rente og held det Europeiske samfunnet ein armlengs frå kaos, er dei reformerte nord-Europeiske landa.

Det katolske sør-Europa krev no at det skal innførast ein “Euro Bond”. Slik må dei protestantiske Europe bœre gjelda til dei forbanna nasjonane i sør, som lyer den korrupte Pavekyrkja.

Forbanningan gjeld også det Ortodokse Aust Europa, som heller ikkje vil lye Jesus slik Han framstår i Bibelen.  Aust-Europa fekk ei dobbel dose av forbanningar. Først Fascisme, så 40 år med Kommunistisk slaveri. Det reformerte Nord-Europa slapp unna begge desse pestane som råka Kontinentet vårt.

Det går framleis eit skrpt skilje i Europa som går ved Redormasjonen. Men den siste Europeiske Unionen vil viske ut dette skiljet. Slik at alle nasjonane skal kome under den samme trelldommen når Ant-Krist vert heia fram.

2 Mos 20:5-6:
"For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud som straffer barn i tredje og fjerde ledd for fedrenes synd når de hater meg,  men viser trofast kjærlighet i tusen slektsledd mot dem som elsker meg og holder mine bud."

Den politiske eliten i Europe er i ferd med å øydelegge dei velsigningane som Jesus gav oss. Det kjem raskt til å bli like ille i det Post-Kristne samfunnet i Europa som i hedningane sine nasjonar.