For Jøde først og så for ”græker”.

Fra Ivarfjeld.wordpress.com/
26. januar 2012.

Mattæus 26:28:
”Dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse.”

Messias oprettede en ny pagt med det Jødiske folk, hans brødre og søstre efter kødet. Han gjorde en ende på syndernes forladelse ved ofring af tyre, væddere og fugle, som det kræves i Loven. Han kom til rensning for synder og skabte fred mellem Gud Fader og mennesker ved at ofre sit eget blod.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"For jeg skammer mig nemlig ikke ved evangeliet; thi det er en Guds kraft til frelse for enhver, som tror, for jøde først og så for græker." Rom 1,16.