Kirker i Storbritannien omskriver ”De 10 Bud”.

Fra Ivarfjeld.wordpress.com/
14. marts 2012.

Det oprindelige "Du må ikke stjæle" er blevet til "have fremgang med god samvittighed".

Og det lange "Du må ikke tage Herren din Guds navn forfængeligt" bliver til "tage Gud alvorligt".

Ved brug af et kort, enkelt sprog spækket med slang er de nye regler nu blevet udgivet på en DVD, kaldet "Just 10 for Churches", som sigter på at give vejledning.

Pastor Paul Roberts på 54 år og sognepræst i St. John the Evangelist i Old Coulsdon, Surrey, som daterer sig tilbage til 1210 e.Kr., er blandt dem, der bruger de nye bud. Han siger: "Det er dybest set en måde at præsentere ”De ti Bud” på, for at kunne sætte folk i forbindelse med dem på en positiv måde. I stedet for bare at se dem som en liste over ting, du ikke skal gøre, er det meningen at hjælpe folk til at leve, som Gud havde til hensigt for vort bedste.”

De religiøse regler, som kristne tror, blev ætset på tavler af Gud og givet til Moses, er blevet modificeret til at bruge op-to-date sprog og principper.

Inspireret af sidste års optøjer, omfatter de nye løfter "at styre din vrede", "at kende Gud" og "at fange dit åndedrag" og forstås at blive anvendt i mere end 600 kirker i Storbritannien.

Source: The Telegraph.co.uk.

Kommentar:
I De Sidste Dage skal folk spotte Guds Ord, og begynde at sprede lære, der kommer fra dæmoner. Vi lever i en verden, hvor åndelige slanger kalder sig præster og pastorer.

Jesus Messias sagde: Vær på vagt!

DET STORE FRAFALD og at falde bort er ét og det samme. Kun hvis du er villig til at læse Bibelen, vil du forstå den Lovgiver, som dit liv skal afspejle. Jesus Messias sagde ikke, at vi skulle lave rod i ”De 10 Bud”, men at vi skulle fastholde Hans lære.

At ændre Guds Ord er en alvorlig synd. Hvis man leder folk ind i syndige handlinger, ville det være bedre, om man havde en møllesten om halsen.

Matt 18:6:
“Whoever causes one of these little ones who believe in Me to sin, it would be better for him if a millstone were hung around his neck, and he were drowned in the depth of the sea.”

Da NIV har en liberal og ikke præcis oversættelse af dette vers, bruger jeg New King James version. Nøgleordet, der mangler i NIV, er "synd (sin)".