Messianske Ledere på ”Christ at the Checkpoint” og Palæstinensisk Befrielsesteologi.

Fra Israeltoday.co.il/
14. februar 2012.
Af Ryan Jones.


En ny betegnelse for den Erstatningsteologi, der bygger på Jesu lære om medfølelse, og som angriber dem, der på Bibelsk grundlag støtter staten Israel, gennemsyrer Kirken. Kendt lokalt som den Palæstinensiske Befrielsesteologi, fik bevægelsen et kraftigt skub fremad i 2010 med udgivelsen af ​​dokumentarfilmen "Med Gud på vor side", som fremlagde et kritisk syn på Kristen Zionisme, samt den første ”Christ at the Checkpoint”- konference, hvor nogle talere forsøge at sidestille Jesu lidelse med Israelsk mishandling af Palæstinensiske Arabere.

Den anden ”Christ at the Checkpoint”-konference ved ”Betlehem Bible College” i marts 2012 lover at sætte yderligere skub i sagen. Og denne gang er Israelerne opmærksomme – ja, mange af dem er forvirrede over, hvordan dele af en Evangelisk Kirke, der så energisk støttede deres lands profetiske genetablering, nu kan kæmpe for deres delegitimering.