Hyrdekallet i endetiden.

Fra Shafan.dk
Fra "Jesus kommer".
Af Dag Risdal.


"Mennesket kjenner like lite sin tid som fiskene som fanges i det onde garnet, eller fuglene som blir fanget i snaren. Likesom de, fanges også menneskenes barn i en ond tid, når den plutselig kommer over dem" (Pred 9,12).

Det er vel neppe for sterkt sagt at Jesus gir klar beskjed om hva hyrdekalIet for lammene og fårene, like før hans gjenkomst, går ut på. Det ser vi bl.a. i Matt 24,44-46: «Vær derfor beredt, dere også! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker. Hvem er den tro og kloke tjener som hans herre har satt over sine tjenestefolk for at han skal gi dem mat i rett tid. Salig er den tjener som hans herre finner i ferdmed å gjøre dette, når han kommer!»

For da kommer kallsoppgaven som Jesus gir sine hyrder i forlengelsen av det kall J esus gir apostelen Peter på tre-dobbel måte: «Fø mine lam! - «Vokt mine får!» og «Fø mine får!» (Joh 21,15-17). - Det gjelder i endetiden - i spesiell forstand - å formidle åndelig føde til Guds barn!

I endetiden vil det for den enkelte kristne utkjempes en åndskamp på liv og død. Antikristens ånd skal forsterkes, og ondskapens åndehær i himmelrommet blir intensivert og Sjelefienden kamuflert. Da vil de sanne hyrder bli satt på en særdeles tung prøve. Muligens vil den mest krevende oppgaven bli å veilede i forskjellen mellem sannhet og løgn, mellom Kristi sunne lære og Sjelefiendens list og bedrag. Nådegaven til å prøve åndene blir betydningsfull i avslutningsfasen av denne tid (1.Joh 4,1-3).

Men det kan være en trøst å vite at Herren i denne onde tid har en ufattelig omsorg for at hans gjenfødte og sanne barn må bli bevart i Kristi lære - slik at de når frem til målet i Himmelen (Ef 6,10-18)... Læs mere her.
-------------------
Om hyrder læs mere her.
------------------------------------------------------------------------------------------------------