Nådetiden kan snart være slut!

Fra ”Den store vekkelsen”
Af Jan Bygstad.

For det tredje lærer Skriften at nådetiden kan ta slutt. Dette gjelder både enkeltmennesker og nasjonen som fellesskap. Dette skjedde med Farao da Herren begynte å forherde hans hjerte. Dette begynte å skje med Israels folk i det år kong Ussia døde (Jes 6:9f). Og dette skal skje i det store frafallet ved historiens avslutning når "Gud sender dem kraftig villfarelse, alle dem som ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst" (2. Tess 2:9ff)...

I stedet for svermeriske forventninger som skaper grunnløst håp, skulle Guds folk søke Herren i bønn og bot. For vi er som folk under Guds dom. Kanskje han enda vil forbarme seg over oss, enda vente med å flytte lysestaken? Og kanskje det vi skal håpe på, ikke er "store ting" (Jer 45:4f), men at Herren i sin nåde vil spare oss, og berge en rest for sitt navn (Jes 10:20f).
--------------------------
Læs hele artiklen: ”Den store vekkelsen”