LM vil uddanne lovsangsledere.

Fra Udfordringen.dk
12. maj 2010.

Luthersk Missions Højskole (LMH) starter fra efteråret 2010 en ny 10-måneders lovsangslederuddannelse... Læs mere her.
-------------------------------------------------------------------------------------
Fra heftet ”Hva med Israel?”
Av Øivind Andersen.

”Samtidig fantes det mange falske profeter, og disse ble populære blant folk. De forkynte at Israel var Guds folk, og derfor ville det ikke skje dem noe vondt. En detalj som gjelder de falske profetene i Israel på Amos' tid, vil jeg ta med her. Vi leser om det i Amos 5. De falske profetene innførte i Israel sanger som kom fra hedenskapet og var populære i samtiden. Det var meget sterk lyd, og Herren sier gjennom profeten at han hatet deres larmende sanger. Det var altså et kjennetegn som fulgte de falske profetene i Israel på den tiden..." Læs mere her.