En kristens forhold til Israel.

Fra hæfte af Øivind Andersen.
Udg: Ordet og Israel
År: 1983


Forord
”Vi har ladet os dupere af traditionen", skrev sognepræst Georg Bartholdy i 1949, idet han henviste til traditionen om, at Israel ikke mere er Guds særligt udvalgte tjener og redskab blandt folkene, og at alle forjættelserne om Israels fremtid i Israels Land skal forstås på kirken.

Selvom Paulus allerede i romermenigheden gik stærkt i rette med dette syn og advarede kraftigt imod det, så kom det dog snart til at præge teologien hos en række kirkefædre, indtil det totalt gennemsyrede hele romerkirken.

Så indgroet var denne kirkelige tradition, at selv Luther ikke formåede at gøre op med den.
I stedet cementerede han den ved en særlig måde at læse Bibelen på.

Men en række mænd stod op og talte imod denne tradition:

F. eks. skrev højskoleforstander Frits Larsen i 1949:
” det er vigtigt for os”…”At bekende, at både” Det gamle og Det nye Testamente for os ”er Guds åbenbarede og givne Ord.” Vi går til ”hele vor Bibel” som et i alle måder troværdigt Ord fra Gud. Det er dette syn, som vi tror, at vi har fået af Gud, der har åbnet forståelsen for Israel.”

Kontorchef Eivind Sivertsen skrev ligeledes i 1949:
”Inkonsekvent var det, når kirken ufølsomt så Israels ulykker som en bogstavelig opfyldelse af de bibelske profetier, men ved hjælp af en sådan åndelig fortolkning vendte op og ned på forjættelserne om folkets håndgribelige genoprettelse, så de kunne komme til at passe på den selv; i virkeligheden er der her tale om en omgåelse af det skriftord, kirkens herre har erklæret for urokkeligt.”

Samme år skrev Georg Bartholdy:
”Det har for mig og for mange kristne israels-venner været dybt ydmygende at mærke, at det troende og bibelkyndige lægfolk hele tiden har været først og fastest i dette syn på Israel, fordi der står således skrevet og forudsagt, mens alt for mange præster, også alvorligt troende præster, endnu står uforstående og kritiske over for det, som Gud gør med sit folk og land.

Gud give alle troende, lægfolk som præster, at tro og tale som Guds Ord om disse ting, der angår Herrens ejendomsfolk og landet, han lovede dem til evig arv og eje.”
...
-------------------
Læs hele forordet her.
Læs uddrag I her.
Læs uddrag II
her.
Læs uddrag III
her.