Kvinner deltok aktivt i Holocaust.

Fra Karmel.net/
22. juli 2010.

En ny studie av Holocaust viser at tusenvis av tyske kvinner deltok aktivt i massedrapene på jødene under Den andre verdenskrig. Den amerikanske historikeren Wendy Lower står bak studien, og til New York Times sier hun at det ville være ”konservativt å si at bare noen tusen deltok.”

Kvinnene som deltok var ofte mer brutale og sadistiske enn mennene. Blant de grusomme kvinnelige morderne var Iram Grese bedre kjent som ”beistet fra Belsen” som var usedvanlig brutal i drapene på jøder ved Bergen-Belsen konsentrasjonsleir.

Rundt 5000 kvinner arbeidet som vakter ved leirene og de utgjorde 10 prosent av personellet. Johanna Altvater Zelle, kjent som ”Fraulein Hanna” var kjent for å knuse spedbarnshoder i murveggen. Hun ble stilt for retten men aldri funnet skyldig for drapene.

Lower påpeker at historiebøkene nesten utelukkende refererer til mannlige sadister og mordere i konsentrasjonsleirene, mens det i virkeligheten var mange kvinner og de var ofte mer brutale.