10-10-10 - en magisk dato.

Fra Globaldialoguefoundation.org/

Som brødre og søstre fra den smukke planet, Jorden, har projektet "Unity in Diversity" (Enhed i Forskellighed) til hensigt at påvise, at "dialog" er den eneste vej hen imod en mere positiv fremtid, hvor alle fra menneskeheden forenes til ét. Det vil sige, alle mennesker uanset tro, kultur, statsborgerskab etc., forenede til fælles gavn.

Source: http://www.globaldialoguefoundation.org/unity_in_diversity.html
------------------------------------------------------------------------------------
Fra Saddleback.com

Skæbnens årti
En spirituel vækst kampagne.
Igangsættes 10-10-10.

Source: http://www.saddleback.com/newsandevents/decadeofdestiny/
-------------------------------------------------------------------------------------
Fra Powerofone.org/

Bliv forandringen - Transformer verden
10.10.10 Menneskehedens stævnemøde med Skæbnen
Er vi parate til at co-kreere den Nye Verden?

Source: http://powerofone.org/invitation-and-declaration/
----------------------------------------------------------------------------------------
Fra Fouryearsgo.org/

10.10.10 – Menneskehedens stævnemøde med Skæbnen: “Indsættelsen af en ny civilisation”
"The Power of One" inviterer alle 4YG allierede til en indvielses-event, der vil markere begyndelsen på menneskehedens nye historie, som nu folder sig ud. Den 10. oktober 2010, kan du blive en del af den stiftende familie for en ny ny civilisation.

Source: http://www.fouryearsgo.org/2010/08/26/allied-organization-stories/101010-humanitys-date-with-destiny-the-inaguration-of-a-new-civilization/
------------------------------------------------------------------------------------------
Fra Facebook.com

10.10.10 - En Verden - En tanke
Et eksperiment om den globale bevidstheds magt.
Den 10.10.10 - kl. 10 AM i enhver tidszone (startende i New Zealand) vil et tanke-eksperiment finde sted og alle på jorden er inviteret til at deltage. Alt, hvad du skal gøre, er at sende dine "Positive Tanker for Fred, Harmoni og Heling af vor Jord" til alle levende ting.

Source: http://www.facebook.com/group.php?gid=130279570340118
----------------------------------------------------------------------------------------------
Fra Bibelen Online:

"Se, jeg stiller jer i dag over for velsignelsen og forbandelsen, velsignelsen, hvis I lytter til Herren jeres Guds befalinger, som jeg giver jer i dag, og forbandelsen, hvis I ikke lytter til Herren jeres Guds befalinger, men viger fra den vej, jeg i dag befaler jer at vandre ad, og følger andre guder, som I ikke før har kendt." 5. Mos 11,26-28.