"Ind i" Mysteriet.

Fra Guardinghisflock.com/category/music/
29. januar 2010.
Af Pastor Larry DeBruyn.


"Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vore overtrædelser, levende med Kristus – af nåde er I frelst – og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus”. Efes 2:4-6.

MATRIX: Musik er mystik, selvom det trodser en rationel forklaring. For det meste er musik åndelig. Uanset spillested, og hvorvidt det er en rockkoncert, en nationalsang før en sports-begivenhed, en begravelse, en militær-parade, eller en kirkelig gudstjeneste etc - giver musik sine tilhørere stærke oplevelser. Musikkens underbevidste budskab er fastslået sindsændrende. En klummeskribent ved en avis gør rede for dens popularitet af grunde som, "Musik er et køretøj, der driver [disc-jockeyen] - - og mig og mange andre, mod det sted, vi kunne kalde oplysning, eller gud, eller den højere bevidsthed, eller nåde" [1]

Men ikke kun er musik åndelig, den er også mystisk. Som hånd i handske arbejder det åndelige og det mystiske sammen i en forbundethed, der trodser rationel forklaring; for hvordan skulle det ellers kunne forstås, at musik er en oplevelse. "Mærk musikken", lød en reklame for ’Indianapolis Symphony Orchestra’ for et par år siden. Det kan udledes, at musikkens "sprog" er universelt, fordi det hverken er begrebsmæssigt eller verbalt, men snarere erfaringsmæssigt og mystisk. Det er et sprog uden sprog. Sammen kan mennesker med forskellige nationaliteter og tungemål opleve det. Afhængig af de individuelle impulser, smag og nydelse hos komponister og forbrugere, er der meget ved musik, der er overjordisk... Read the rest of this entry »
------------------
ENDNOTES:
[1] Cathleen Falsani, “The Rev. of rock ‘n’ roll,” Suntimes.com. June 25, 2006. Online at www.suntimes.com/output/falsani/cst-nws-falsani 25.html.
---------------------------------
Læs desuden: Musik og Mystik.