LYS september 2010.

Lys sep. 2010 er i det store og hele viet Norges forholdtil Rom og romerkirken i historisk og nyere tid.

Historisk synes mye å tale for at kongeætta som brakte kristendommen til Norden kom fra Kaukasus i flukt for romerneca. år 400 e. Kr. - og vikingene bekjempet dem da romerne kom ut gjennom Gibraltar og inntok landene nordover mot Danmark. En av de siste kristningskongene i Norge - kong Sverre -omtaler nasjonalsangen vår slik: "Fra det høy Sverre talte, talte Roma midt i mot." England fordrev romermakten rundt år 400- og ble gjenkristnet helt utenom romerkirken - fra det innerste i Middelhave. (Historie. sir W. Churchill)... Læs dette nummer af LYS som pdf-fil her.

JHøgetveit red./sek. i AKF