Mother Theresa tilbad en falsk "New Age Jesus".

[Mother Theresa tilbad både "en Jesus" og Mahatma Gandhi's ånd]

Dette er en udtalelse af Mother Theresa:
"Der er kun én Gud, og Han er Gud for alle, og derfor er det vigtigt, at alle ses som lige for Gud. Jeg har altid sagt, at vi bør hjælpe en Hindu til at blive en bedre Hindu, en Muslim til at bliver en bedre Muslim, en Katolik til at blive en bedre Katolik.

Vi mener, at vores arbejde skal være et forbillede for mennesker. Vi har blandt os 475 sjæle - 30 familier er Katolikker, og resten er alle Hinduer, Muslimer eller Sikher - alle forskellige religioner. Men de kommer alle til vore bønner.


Der er så mange religioner, og hver har sin forskellige måde at følge Gud på. Jeg følger Kristus. Jesus er min Gud, Jesus er min Brudgom, Jesus er mit liv, Jesus er min eneste kærlighed, Jesus er mit alt i alle; Jesus er mit et og alt".

Kilde: Katolsk TV Network EWTN.

Mother Theresa var på alle måder en Romersk-Katolik, der troede, at alle guder fører til samme gud. Men den "hellige Moder" i Calcutta var ikke en kristen. Ikke engang tæt på.
For nogle år siden ved en sammenkomst for familie og venner, begik jeg, hvad jeg snart lærte, var en næsten utilgivelig fejltagelse. Jeg satte spørgsmålstegn ved Moder Teresa’s ukrænkelighed.

Mine indvendinger var baseret på visse udtalelser, hun havde gjort, som smagte mig af religiøs ligegyldighed. For eksempel sagde hun i 1997 til en AP-reporter:

"Selvfølgelig omvender jeg. Jeg omvender dig til at blive en bedre Hindu eller en bedre Muslim eller en bedre Protestant. Når du har fundet Gud, er det op til dig at bestemme, hvordan du vil tilbede ham" ("Mother Teresa Touched Other Faiths," AP, September 7, 1997).

Kilde: AP.

Kommentar:
Mother Teressa var en afgudsdyrker, og hun kendte ikke evangeliet. I verdens øjne var hun stor og elsket, men i Guds øjne var hun uden værdi. Den "Jesus", som Moder Theresa troede på, er den samme efteraber, som opererer i "New Age" bevægelsen. En "Jesus”, der er en "guru", men kun én af mange. Én Verdens Religionen vil tilbede en sådan løgn som sandheden.

Jer 2:5:
”Dette siger Herren: Hvad ondt fandt jeres fædre hos mig, siden de gik bort fra mig og fulgte tomme guder, så de endte i tomhed?”

Hun ledte mennesker vild, og førte dem ind i synd. Mother Theresa hyldede Hinduer - velsignede dem, og med hendes velsignelser, må de stå over for evigheden.

Salme 31:7:
”Jeg hader dem, der dyrker falske guder, selv stoler jeg på Herren.”

Kilde: http://ivarfjeld.wordpress.com/2011/02/19/mother-theresa-worshiped-false-jesus-of-hinduism/