En ny verdensreligion forude.

Fra Understandthetimes.org/
March 30, 2011.
Article: One World Religion.


Både beundrere og fjender af religion bør tage dette til efterretning. En undersøgelse, foretaget af forskere fra University of Arizona samt Northwestern University, og præsenteret på et møde i American Physical Society, tyder på, at religionen kan være uddøende i ni lande. Undersøgelsen forudsiger udryddelsen af religion i Australien, Østrig, Tjekkiet, Canada, Finland, Irland, New Zealand, Holland og Schweiz.

Denne undersøgelse bekræfter de tendenser, der ved hjælp af komplekse matematiske modeller, i et stykke tid er observeret af samfundsforskere. Selvom det ikke er undersøgt, er trend-linien i USA blevet fortolket på lignende måde af andre akademikere - senest på grundlag af nogle forespørgsler, gennemført for American Reiligious Identification Survey, hvor den hurtigst voksende religiøse gruppe i USA var "ingen", "dvs folk, der angiver, at ingen af de kategorier, der tilbydes af undersøgelsen, passer til, hvordan de ville beskrive sig selv, når det drejer sig om religion.

Før religionens fjender begynder at fejre dette, er det dog værd at bemærke, at disse undersøgelser gør en kæmpe begrebsmæssig fejl - de sammenblander religionsdød med ophør af religion og religiøse tilhørsforhold, som vi kender dem. Der er masser af beviser for de to sidstnævnte fænomener, men det faktum, at folk udøver religion forskelligt, betyder ikke, at religion er i færd med at uddø.

Ingen med vores tro har været her for evigt, og i henhold til de fleste af dem, er de en forbedring i forhold til, hvad der gik forud for dem, så det er sandsynligt, at hvis disse traditioner faktisk skal uddø, vil de også blive erstattet af potentielt bedre alternativer.

Jeg fortrænger intet, og jeg mener ikke, at alt, hvad der kommer sidst, er bedst. Faktisk har den tilgang vist sig at være ganske dødbringende, i hvert fald for de fleste af de religiøse traditioner i Vesten, og faktisk også for andre dele af verden, skønt vi har en tendens til at være mindre opmærksomme på deres blodige fortid.

Jeg antyder simpelthen, at hvis den religion, vi kender som en helhed, uddør, er der grund til at tro, at den vil blive erstattet af en religion, som vi ikke kender endnu, og at den godt kan være en forbedring i forhold de versioner, vi har i øjeblikket.

Men selv om denne proces skulle udfolder sig, vil det ske - som de fleste evolutionære processer - ganske langsomt, så ingen, der læser dette, vil efter al sandsynlighed blive konfronteret med den faktiske død af den tradition, som de i øjeblikket er tilknyttet.

Kunne disse forskydninger være en del af en meget større tendens? Det kan måske tænkes, at folk alle disse steder insisterer på, at det konceptuelle, åndelige og religiøse tilbud, der har omfattet deres menupunkter, simpelthen er utilstrækkelige. Read Full Article ....
---------------------------------
Fra Bibelen Online:

"Udenfor skal hundene være og troldmændene og de utugtige og morderne og afgudsdyrkerne og enhver, der elsker og øver løgn. Jeg, Jesus, har sendt min engel for at vidne om dette for jer i menighederne. Jeg er Davids rodskud og ætling, den lysende morgenstjerne.« Og Ånden og bruden siger: »Kom!« Og den, der hører, skal sige: »Kom!« Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet." Åb 22,15-17.