Lignelsen om sædemanden.Lignelsen om sædemanden
sætter skel blandt alle folk.
Nogle hører med forstanden,
men har ikke Åndens tolk.

De har ikke kærligheden
til Guds sande Ord til os,
derfor er de under vreden,
når de byder Herren trods.

De skal se og intet fatte,
høre uden at forstå,
kan ej samle Åndens skatte
og fortabt tilbage stå.

De kan gå blandt menigheden
og vil gerne hjælpe til.
Men de undergraver freden
med det falske mummespil.

De har mange store tanker
om at samle flere med.
Men de mangler troens anker:
leder det forkerte sted.

Derfor bliver mange vildført
med forkerte midlers magt,
og de ændrer ganske uhørt,
hvad Vor Herre selv har sagt.

Markus 4,10-12. Sønd. seksagesima. (A)
© Verner Kristensen. 27- februar 2011.