En 17. mai bønn.

”Land, land, land, hør Herrens Ord!”
Af Jørgen Høgetveit.

Den dag Du ikke svarer
og Ordet Ditt er glemt
da senkes atter mørket
seg over land og slekt.

Da går det i mot kaos
og makter hersker vilt
All kjærlighet forsvinner
og døden sprer seg stilt.

Forlat oss våre synder
så taler hjertet sant
Ja, ta imot vårt nødrop
og vær vårt hjertes pant.

Det er den sanne redning
for hjem og fedreland
Alene Du gir frelsen
Du er all redning sann

Ja, løft vår sjel til himlen
i lovsang med Ditt Ord
Skap i oss rene hjerter
som beder og som tror

Lær Du oss sant å bede
med sannhets rette Ord
og Ånden tolker sukket
med sannhets rene Ord

Da kan Ditt rettferdsrike
bo mellom Norges fjell
og kjærlighet og freden
forsone oss igjen