Nadver eller Eukaristi?

[Den katolske Monstrans]


Ridderne af den hellige Eukaristi kalder os til en ægte Eukaristisk tro.
23. maj 2011
Artikel: One World Religion

Kommentar fra Understand the Times:
De, der rykker sammen for at forme en Én Verdensreligion sammen med Rom for fredens skyld bør se denne video om eukaristisk tilbedelse. De bør også læse højdepunkterne i artiklen, før de kommer for langt ud ad vejen imod Rom.

Ved ikke at sige noget, siger præsterne noget. Ved ikke at afsløre fejlen i økumeni, støtter de økumeni med Rom, hvilket er afgudsdyrkelse og vil blive fordømt af Gud.

Havde din kirke faste-tjeneste i påsken? Støttede din kirke fredsforhandlingerne med Rick Warren og Tony Blair? Støtter din kirke Billy Graham Association?

Hvis du læser hele artiklen, er der et videoklip. For at se dette, kan du gå til
http://www.catholic.org/national/national_story.php?id=41509

Det er på tide at vågne op!
Read full Article…
-------------------------------------
Læs desuden om: Eukaristi.
-------------------------------------
Nadveren: Til ihukommelse og forkyndelse.

Fra Bibelen Online:

"For jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede, brød det og sagde: »Dette er mit legeme, som gives for jer; gør dette til ihukommelse af mig!« Ligeså tog han også bægeret efter måltidet og sagde: »Dette bæger er den nye pagt ved mit blod; gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig!« For hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer." 1. Kor 11,23-26