Alene sammen med Jesus i endetiden.

Af Kurt Vidar Lehre.

Det vil mer og mer bli den enkeltes kall i endetiden å regne med å stå alene. Men står du sammen med Jesus i endetiden står du deg godt selv om du er nok så alene.

Mange hyrder står i midten, populære, og omgitt av mange. Han trives og kjenner susen av palmegrenene svinge. Men det er ikke å være hyrde, for en hyrde går foran flokken og tar støtene, han går ofte alene sammen med Jesus veien fram og hjemover.

Paulus var ofte alene, satt utenfor menighetens liv og virke. Johannes på øya Patmos likeså, men han var likevel midt i striden. Fremdeles vandret han i de ferdiglagte gjerninger, for han var der hvor Jesus var. Og bare i han, og sammen med han, kan vi vandre i de ferdiglagte gjerninger.

Sammen med Jesus i endetiden er å leve i Ordet om Jesus og sammen med hans lille flokk på jord. Troen alene, nåden alene, skriften alene. Det er veien fram for norsk lekmanskristendom. Jeg er umåtelig glad i uttrykket: ”Jeg har fullendt løpet, bevaret troen." Derfor ligger rettferdighetens krans og venter. Å bevare troen er å seire.
--------------------------
Læs desuden:
1) Sammen med Jesus i endetiden.
2) Samfunn med Jesus i endetiden.