Endetidens stuemøder.

Fra Gamletekster.blogspot.com/

ApG 12,12: "Og da han havde sundet sig, gik han til det hus, der tilhørte Maria, som var moder til Johannes med tilnavnet Markus; dér var mange samlede og holdt bøn".

Rom 16,5: "...og hils menigheden i deres hjem. Hils Epænetus, min elskede, som er førstegrøden for Kristus i provinsen Asien."

1 Kor 16,19: "Menighederne i provinsen Asien sender hilsen til jer. Akvila og Priska tillige med menigheden i deres hjem sender jer mange hilsener i Herren."


Kol 4,15: "Hils brødrene i Laodikea og Nymfa og menigheden i hendes hus."

Fil 1,2: "... til søsteren Appia, til Arkippus, vor medstrider, og til menigheden i dit hus..."

-  -  -  *  *  *  -  -  -
Som det fremgår af ovenfor nævnte skriftsteder, var det almindeligt at de første kristne samledes i hjemmene til møder/gudstjenester. Der er en del der tyder på, at det også vil blive måden at samles på for de sidste kristne.

Kilde: http://gamletekster.blogspot.com/p/husmenighed.html