Kardinal: "Kristne skal acceptere sandheden og helligheden i andre religioner".

[Kardinal Tauran, Dr. Olav Fykse Tveit, og Dr. Geoff Tunnicliffe præsenterer vejledningspapir 28. juni 2011]  
4. juli 2011.

"Afvis ikke noget, der er sandt og helligt i hver enkelt Religion"

Dette er kardinal Jean-Louis Tauran’s ord, formand for Det pavelige Råd for Interreligiøs Dialog (PCID).

Hans budskab står på hjemmesiden for Kirkernes Verdensråd (WCC).

Sammen med World Evangelical Alliance (WEA) er de to globale kirke-organisationer kommet med "Anbefalinger vedrørende respektfuld adfærd overfor missionærer, evangelister og andre vidner, som deler den kristne tro ".

I dette anbefalingsbrev hedder det:
 "Hvor det er muligt, bør udarbejdelsen af adfærdsforskrifter for kirker og lignende organisationer laves økumenisk og i samråd med repræsentanter for andre Religioner."

Kardinal Jean-Louis Tauran benægter ikke, at kirkerne i dag "har pligt til at forkynde troen". Men han lægger til, at kirken også må "foreslå en større vision for dialog."

Han citerer et princip i Katolsk lære:
 "Afvis ikke noget, der er sandt og helligt i hver enkelt Religion" tilråder, at kristne må overvinde religiøse konflikter, hvis de skal "fremlægge sandheden om Gud på en troværdig måde."

Source : WCC hjemmeside.

Kommentar:
At kristne må konsultere andre religioner om, hvordan man bedst kan evangelisere folk, der ikke er kristne, er ren uforstand.

Folk, der ikke er født ovenfra af Gud den Allerhøjstes Ånd, vil aldrig forstå åndelige sandheder. Ej heller kan de vejlede Kristne i, hvordan man vinder ikke-troende for Jesus.

Kardinalens udtalelse om "hellighed og sandhed" i andre religioner, er et andet frisk bevis på, at Vatikanet er åndeligt prostitueret. Jesus sagde, at Han er Sandheden. Muhammed, Buddha, Shiva eller hvem som helst af de hedenske guruer, er alle falske lærere. De fører flokken på afveje og ud over klippen.

Kardinaler, biskopper, pastorer eller præster, der accepterer "hellighed" blandt afgudsdyrkere, er kødelige, fordærvede "kristne".

 Joh 10: 7-9:
”Jesus sagde da igen: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Jeg er døren til fårene. Alle de, der er kommet før mig, er tyve og røvere, men fårene hørte ikke på dem. Jeg er døren. Den, der går ind gennem mig, skal blive frelst; han skal gå ind og gå ud og finde græsgange.”

At World Evangelical Alliance (WEA) går ind på en åndelig aftale med Vatikanet, er en katastrofal åndelig katastrofe. Skøge-moderkirken har skøge-døtre, som er på vej tilbage i folden – den frafaldne, kødelige, falske "kristendom".

Skrevet af Ivar.