Ny norsk blog.

Lys og salt i endetida.
En blog om endetidens frafald.
Redaktør: Ivar Fjell
Ivar Fjeld (46) er ein følgesvein av Jesus. Født på Sotra, og utdanna journalist. I 2004 vart han frelst, og har sidan vitna om Jesus i India, Norge og Israel.

Jesus er vegen
Jesus er vegen, sanninga og livet. Ingen kjem til Far i Himmelen utan å ga gjennom Han. Jesus er Israel’s Gud.  Gud er Ein. Fader, Søn og Heilag ånd er ein Gud. Evig Gud. Alltid samde.

Støtt Israel
Jesus er glad i Jødane. Bibelen seier at i dei siste tider, skal Messias hente Jødane heim frå alle najsonar. Han skal la dei få attende løfteslandet, gjennoppbygge ruinane, og la verden få sjå det det finnes ein levande Gud. I 1948 vart dette løftet oppfyld. Stå opp for Israel. Støtt Jødane sin rett til eit heimland, med Jerusalem som udeleleg hovudstad. Støtt Jødane sin rett til å bu i Judea og Samaria.

Web: http://ivarskrivar.com/