Bibelhelg på Solgry.

[Klik på programsiden for at se den i større format]

 Norsk Luthersk Lekmannsmisjon.
30. september - 2. oktober 2011.

Talere og ledere:
Jan Bygstad
Sigbjørn Agnalt
Karl Bø
Dag Rune Lid

Tilmelding her.
Program som pdf-fil her.