Nicky Gumbel og Katolicismen.

Fra Understandthetimes.org/
2. december 2011.


Pavelig prædikant fokuserer på kristnes pligt til at evangelisere.
Kommentar fra Understandthetimes:
Raniero Cantalamessa taler ikke kun for paven, han taler også for Nicky GumbelAlpha-lederskabs-konferencer i England, hvor han underviser i sådanne emner som betydningen af Maria og sakramenterne. Sakramenterne i Eukaristien er kernen i den Romersk-Katolske tro.

Det er også interessant, at Brian Brodersen, assisterende præst ved Calvary Chapel, Costa Mesa, tidligere har mødt Gumbel, og drøftet, hvordan de kan arbejde sammen (ifølge bestyrelsesmedlem Rob Yardley).

Hvis Gumbel er gået sammen med Rom via Raniero Cantalamessa, så vil det betyde, at Brodersen og Calvary Chapel, Costa Mesa har tilsluttet sig Rom og dermed også ny-evangeliserings-programmet. Noget er helt forkert i dette scenarium.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fader Raniero Cantalamessa, den officielle prædikant for den pavelige husstand, leverede den første i en serie Advents-prædikener den 2. december med pave Benedikt XVI blandt de fremmødte.

Capuchiner- prædikanten fokuserede på behovet for at sprede de gode nyheder om evangeliet. Hans Advents-serie er i år dedikeret til evangelisering, idet den opfordrer til "ny evangelisering" i forbindelse med tidligere perioder med bemærkelsesværdige missionerende aktiviteter inden for Kirken.

Advents-prædikenerne leveres om fredagen i Redemptoris Mater kapellet i det apostoliske palads.