Paven ønsker enhed omkring den Romersk-Katolske Eukaristi.

Fra Ivarfjeld.wordpress.com/
2. februar 2012.

Kristne skal omvendes til den Romersk-Katolske Eukaristi for at opnå Økumenisk enhed.

Temaet for ”Week of Prayer 2012" - "Alle skal ændres ved vor Herre Jesu Kristi sejr " - blev udformet af det Polske Økumeniske Koncil.

Paven talte om enhed til over 8.000 pilgrimme, der var samlede i Vatikanet’s Paul VI Audience Hall den 18. januar.

Paven opfordrede til Enhed:
"Enhed kræver indre omvendelse, både fælles og individuelt", og det kan ikke være "begrænset til hjertelighed og samarbejde." I stedet for må kristne acceptere "alle elementerne i den enhed, som Gud har bevaret for os."

Paven understregede, at mandatet til bedeugen kommer fra ønsket fra Kristus selv ved den sidste nadver, ”at de alle må være ét."

Han bemærkede, at denne mission fik en særlig drivkraft ved Det andet Vatikankoncil (1962 - 65), men tilføjede: "den enhed, vi stræber efter, kan ikke blot skyldes vor egen indsats." Tværtimod, "det er en gave, vi modtager, som hele tiden skal hidkaldes fra det høje."

Temaet for ”Week of Prayer 2012" - "Alle skal ændres ved vor Herre Jesu Kristi sejr" - var udformet af det Polske Økumeniske Koncil. Pave Benedikt sagde, at det afspejler "deres egne erfaringer som en nation", der forblev tro mod Kristus "midt i prøvelser og omvæltninger," herunder års besættelse af Nazisterne og senere Kommunisterne.

Økumeni - sagde Paven - er ikke et valgfrit tillæg for Katolikker, men "et ansvar for hele Kirken og alle de døbte."

Nogle kristne - sagde han - skal bede for enhed som en "integreret del" af deres bønsliv, "især når folk fra forskellige traditioner mødes og arbejder for sejren i Kristus over synd, ondskab, uretfærdighed og krænkelse af den menneskelige værdighed."

Source: Ewtnnews

Kommentar:
Kristen enhed kan kun findes blandt de, der adlyder Guds ord, og ikke i en enhed omkring "elementer." ”Elementerne i RCC er "hellige emner" og sakramenter. Genfødte kristne har intet til fælles med en sådan frafalden og falsk kristendom. Paven repræsenterer en frafalden religiøs bevægelse, der ikke kan kaldes "kristendom”.

Der er mange forskelle mellem Bibelen’s Jesus og den kopi, der støttes i Rom. Hvis Katolikker ønsker at blive kristne, bliver de nødt til at give afkald på alle Katolske dogmer og proklamere, at Skriften er den højeste myndighed i spørgsmål om tro.

2 Mos 34:27:
"Herren sagde til Moses: »Skriv disse ord ned, for det er på grundlag af disse ord, jeg slutter pagt med dig og med Israel.«

Joh 1:14:
”Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.”

Åb 21:5:
”Og han, der sidder på tronen, sagde: »Se, jeg gør alting nyt!« Og han sagde: »Skriv! For disse ord er troværdige og sande.«

Hvis du vil vide mere om den Romersk-Katolske kopi af Messias, bedes du læse denne artikel (engelsk).

At samles omkring noget forvredet, frafaldent, religiøst stads vil blot bane vejen for den sidste og endelige Antikrist.